Vítejte na našem webu Plavecké školy AQUASPORT

Znalost vodního prostředí od dětských let výrazně snižuje plaveckou negramotnost, čímž snižuje počty utonulých, především dětí a mládeže. Základním předpokladem pro pěstování vodních sportů je osvojení plaveckých dovedností.

Od pradávných dob patřilo plavání k základním pohybovým dovednostem stejně jako chůze, běh, lezení atd. Plavání se vyvinulo jako existenční podmínka života. Člověk plaval tak, že napodoboval pohyby zvířat. Největšího rozmachu dosáhla výuka plavání ve staré Hellas, kde plavání patřilo k nejdůležitějším dovednostem člověka. České dějiny zaznamenávají výuku plavání již v první polovině 19. století. Koncem 19. století byla výuka plavání zařazena do tělesné výchovy nižších škol.

N O V I N K Y

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ PLAVCE DO ODPOLEDNÍCH KURZŮ

Momentálně Vaše přihlášky zpracováváme. Na konci září nebo začátkem října Vás budeme emailem informovat o umístění dětí do jednotlivých plaveckých skupin včetně časového harmonogramu.

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Nyní můžete přihlašovat své děti do odpoledních kurzů pomocí naší elektronické přihlášky, kterou naleznete zde www.plavanisraut.cz/prihlaska-na-skolni-rok-2017-2018/

Provoz bude zahájen ihned po skončení rekonstrukce plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě.

Základní a Praktická škola Svítání a denní stacionář Berenika napsali o nás
Škola Svítání 

Mohou lide s těžším postižením plavat? Ve škole SVÍTÁNÍ a v Berenice dokazují, že ano!


Žáci Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ a klienti denního stacionáře Berenika jasně dokázali, že ano!
Ve školním roce 2016-17 absolvovali každé úterý od 28. března do 30. května celkem deset lekcí v plavecké škole Aquasport Vysoké Mýto.
„Věnovali se nám zkušení učitelé a trenéři plavání, kteří výuku přizpůsobovali individuálním schopnostem žáků a klientů,“ konstatovala vedoucí učitelka vysokomýtské pobočky školy SVÍTÁNÍ Lenka Krčilová. „K dispozici jsme měli celý plavecký bazén včetně šaten. Výuku obohatila celá řada rozmanitých pomůcek, které ocenili obzvlášť žáci a klienti s poruchou pohybového ústrojí. Žáky s těžším tělesným či mentálním postižením se díky nim a profesionálnímu přístupu učitelů plavání dařilo vhodně motivovat,“ poznamenala Lenka Krčilová.
„Pro některé žáky a klienty to byla první možnost seznámení se s tímto sportem. Plavecká škola nám vycházela vstříc. Proto i program byl šitý na míru všem. Všichni si plavání užili. Každé úterý bylo předmětem denních hovorů o tom, kdy už se půjde na bazén,“ usmívala se vedoucí učitelka vysokomýtské pobočky školy SVÍTÁNÍ. Účastníci netradičního plaveckého kurzu udělali během deseti lekcí výrazné pokroky. „Postupně se zbavovali obav z plavání a začali si tuto aktivitu víc a víc užívat,“ podotkla Lenka Krčilová. Součástí plaveckého výcviku byla i dechová cvičení. „Někteří klienti se poprvé odvážili potopit. Užívali si i změnu poloh – například na břiše či na zádech. To byl pro žáky s poruchou hybnosti velký zážitek,“ sdělila vedoucí učitelka vysokomýtského SVÍTÁNÍ.
„Hravá forma výuky plavání podporovala jejich motivaci zkoušet pro ně dříve nepoznané a podněcovala všechny k dobré náladě. U spastických žáků docházelo k postupnému uvolňování horních i dolních končetin a celého trupu,“ řekla Lenka Krčilová a dodala, že za absolvování plaveckého výcviku byli všichni odměněni zvláštním diplomem a drobným dárkem v podobě vodních zvířátek.

„Plavecké škole moc děkujeme a těšíme se příští rok na viděnou,“ shodli se všichni účastníci neobvyklého kurzu.

VODNICKÁ STEZKA 4. ROČNÍK

Malá fotoreportážz naší tradiční Vodnické stezky, která proběhla minulou neděli v dopoledních hodinách naleznete www.facebook.com/plavanisraut/photos/pcb.1413215498769310/1413204935437033/?type=3&theater.

Děkujeme všem rodičům a dětem za perfektní průběh. Další poděkování patří všem pořadatelům za skvělý přístup, a to zejména studentům z vysokomýtského gymnázia.

PLAVÁNÍ PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Naše plavecká škola nabízí ve školním roce 2017/2018 kurzy plavání pro děti mateřských a základních škol KURZ MŠ a ZŠ , zároveň i pro studenty středních škol KURZ SŠ a ST. Bližší informace na tel. 603 765 702 nebo 604 528 545 nebo psaquasport@seznam.cz.

ZJISTILI JSME PRO VÁS

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE podporuje individuální malé sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti z rodin, které pobírají příspěvek na dítě, a děti vyrůstající v sociálních ústavech. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci. Více na webových stránkách nadace.olympic.cz/