Vítejte na našem webu Plavecké školy AQUASPORT

Znalost vodního prostředí od dětských let výrazně snižuje plaveckou negramotnost, čímž snižuje počty utonulých, především dětí a mládeže. Základním předpokladem pro pěstování vodních sportů je osvojení plaveckých dovedností.

Od pradávných dob patřilo plavání k základním pohybovým dovednostem stejně jako chůze, běh, lezení atd. Plavání se vyvinulo jako existenční podmínka života. Člověk plaval tak, že napodoboval pohyby zvířat. Největšího rozmachu dosáhla výuka plavání ve staré Hellas, kde plavání patřilo k nejdůležitějším dovednostem člověka. České dějiny zaznamenávají výuku plavání již v první polovině 19. století. Koncem 19. století byla výuka plavání zařazena do tělesné výchovy nižších škol.

 

N O V I N K Y

PŘIHLÁŠKY DO ODPOLEDNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Nyní se můžete přihlašovat do všech odpoledních kurzů plavání na příští školní rok, buď telefonicky, emailem nebo zde přes novou elektronickou přilhlášku.

www.plavanisraut.cz/prihlaska-na-skolni-rok-2016-2017

Podrobné informace na tel. 604 528 545 nebo 603 765 702.

POSLEDNÍ PLAVÁNÍ V ODPOLEDNÍCH KURZECH

Ve čtvrtek 26. května a v úterý 31. května bude probíhat závěrečné plavání v tomto školním roce 2015/2016. Pro děti je připravený zábavný program se závěrečným vyhlášením výsledků ze závodů, a zároveň poděkování za jejich celoroční snahu a píli s malým překvapením. Na závěrečný program srdečně zveme rodiče, sourozence a prarodiče. Vzhledem k plné kapacitě bazénu bude pro diváky vyhrazen prostor na balkóně.

ZÁVODY V ODPOLEDNÍCH KURZECH PLAVÁNÍ

V předposledním plavání v tomto školním roce v úterý 24. května a ve čtvrtek 19. května budou probíhat ve všech kurzech závody. Na závody srdečně zveme rodiče, sourozence a prarodiče. Děti Vám ukáží, co se u nás za celý rok naučily. Prostor pro Vás bude vyhrazen na balkóně. Podrobný rozpis dětí a časů máte v emailu.

AKTUALIZACE REFERENCÍ

Aktualizovali jsme pro Vás sekci Referencí www.plavanisraut.cz/reference/

PLAVÁNÍ PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Naše plavecká škola nabízí ve školním roce 2016/2017 kurzy plavání pro děti základních a mateřských škol. Více informací naleznete na tomto odkaze Plavání pro děti základních a mateřských škol.

Bližší informace na tel. 603 765 702 nebo 604 528 545 nebo psaquasport@seznam.cz.

PLAVÁNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Naše plavecká škola nabízí ve školním roce 2016/2017 kurzy plavání pro studenty středních škol. Více informací naleznete na tomto odkaze ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO ŽÁKY 2. ST ZŠ, SPORTOVNÍCH TŘÍD, STUDENTŮ SŠ

Bližší informace na tel. 603 765 702 nebo 604 528 545 nebo psaquasport@seznam.cz.

ZJISTILI JSME PRO VÁS

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE podporuje individuální malé sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti z rodin, které pobírají příspěvek na dítě, a děti vyrůstající v sociálních ústavech. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci. Více na webových stránkách nadace.olympic.cz/