Kondiční plavání

Tento plavecký kurz je vhodný pro pokročilé plavce. Komplexní pojetí kurzu zahrnuje zdokonalování technického provedení společně s navyšováním vytrvalosti a síly, zlepšováním pohybové koordinace a kloubní pohyblivosti tak, aby byl dodržen celý rozvoj organismu. Cílem kurzu je, aby byly položeny pevné základy pro harmonické a správné plavání. Pestrost, posloupnost, přiměřenost, radost z pohybu a vnitřní motivace je dalším cílem tototo kurzu.

Vedení lekcí vždy závisí na:

  • aktuální tělesné zdatnosti,
  • respektu individuálního zdravotního stavu,
  • tělesných dispozic,
  • rychlosti a schopnosti učit se novým dovednostem,
  • plaveckých dovednostech účastníků a jejich přání, tzn. co a jak potřebují zdokonalit,
  • dodržování principů zatěžování.

Jednotlivé lekce probíhají vždy pod vedením trenéra. 

Více informací na tel:

  • 604 528 545 Bohumír Šraut
  • 603 765 702 Lenka Šrautová