Předplavecká výuka pro mateřské školy

Nabízíme kurz předplavecké výuky.

Předplavecká výuka pro mateřské školy zahrnuje 9 až 10 vyučovacích hodin po 45 minutách. Plavci se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě, pobytu a pohybu ve vodním prostředí. Cílem edplavecké výuky pro mateřské školy je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem se budeme snažit docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě. K výuce používáme zásadně plavecké pomůcky české výroby ze zdravotně nezávadného materiálu dle platných norem.

Výuka probíhá pod vedením řádně vyškolených učitelů plavání s akreditovaným kurzem nebo vzděláním MŠMT.

Více informací na tel. čísle 603 765 702 nebo 604 528 545.