Zdokonalovací plavecká výuka pro 2. stupeň základních škol, sportovní třídy a střední školy

Nabízíme kurzy plavání pro žáky 2. stupně základních škol včetně sportovních tříd a pro studenty středních škol.

Zdokonalovací plavecká výuka pro 2. stupeň, sportovní třídy a střední školy zahrnuje 9 až 10 vyučovacích hodin po 45- 60minutách nebo dle přání  objednavatele kurzu v závislosti na plaveckých dovednostech žáků a studentů. Zdokonalovací kurz navazuje na dovednosti ze základního plaveckého kurzu. Kurz je zaměřen na odstranění špatných pohybových návyků, zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul metodou úplného zanoření. Zlepšení techniky startovních skoků, plavání a orientace pod vodou, jednoduchých plaveckých obrátek a rozvoji vytrvalostních schopností v plavání. Žáci se učí zvládnout základy záchranářských technik a vodního póla. Součástí kurzu pro SŠ je rozšířená výuka záchranářských technik včetně výkladu o bezpečnosti, dále lekce přístrojového potápění a lekce aquaerobiku. K výuce používáme zásadně plavecké pomůcky české výroby ze zdravotně nezávadného materiálu dle platných norem.

Výuka probíhá pod vedením řádně vyškolených učitelů plavání s akreditovaným kurzem nebo vzděláním MŠMT.

Více informací na tel. čísle 603 765 702 nebo 604 528 545.

error: Obsah stránky je zabezpečený proti kopírování.