Základní plavecká výuka pro 1. stupeň základních škol

Nabízíme kurz základní plavecké výuky.

Základní plavecká výuka pro žáky 1. stupně zahrnuje 9 až 10 vyučovacích hodin po 90 minutách včetně přestávky. Cílem základní plavecké výuky pro 1. stupeň základních škol jsou především základní plavecké dovednosti jako je plavecké dýchání a splývání v poloze na prsou a na zádech, které navazují na předplaveckou výuku v souvislosti s upevněním dalších pohybových návyků. Výuka je zaměřena na plaveckou gramotnost plaveckých způsobů prsa, znak, kraul s rozšířením o další plavecké dovednosti jako jsou skoky prosté, startovní, plavání a orientace pod vodou, rozvoj vytrvalosti a pádů do vody. Na konci každého jednotlivého kurzu proběhne jedna vyučovací hodina, ve které budou probíhat hry a závody. V samotném závěru každého kurzu dostane každé dítě po úspěšném absolvování mokré vysvědčení s odpovídajícím hodnocením z plavání. K výuce používáme zásadně plavecké pomůcky české výroby ze zdravotně nezávadného materiálu dle platných norem.

Výuka probíhá pod vedením řádně vyškolených učitelů plavání s akreditovaným kurzem nebo vzděláním MŠMT.

Více informací na tel. čísle 603 765 702 nebo 604 528 545.

error: Obsah stránky je zabezpečený proti kopírování.