Plavání dětí s rodiči od 2 let

Jednotlivé lekce probíhají hravou a zábavnou formou s rytmizací činností pomocí říkadel a písní, vždy s ohledem na možnosti psychomotorického a tělesného rozvoje dítěte.

Hlavním cílem našeho plavání jsou společné příjemné prožitky dětí a rodičů ve vodě, přiměřená pohybová stimulace dítěte a z plaveckého hlediska je smyslem získávání nejzákladnějších plaveckých dovedností.

Jde o polohování, vznášení, splývání, nácvik zadržení dechu a výdechu do vody, zanoření s orientací pod vodou, pády i skoky do vody, dále průpravná cvičení pro záběrové pohyby.