Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro rodiče s dětmi od 2 let

 1. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla věkem i plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s celkovým počtem deseti dětí ve skupině. Lekce budou probíhat pod vedením řádně vyškolených a zkušených instruktorek plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 2. Na krytém plaveckém bazénu Vysoké Mýto od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.

  Více zde: https://www.plavanisraut.cz/plavani-deti-s-rodici-od-2-let/podminky/
 3. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci, ostatní členové rodiny mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 4. Čip od skříněk dostanete již 15 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 5. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky plavání a dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 6. Na bazénu od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.
 7. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz obrázek. Respektujte, prosím, toto nařízení.
 8. Do lekcí je zakázán vstup dětí s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 9. Plavecké lekce začínají vždy v 16.30 v délce 30 minut (cena zahrnuje 1. dítě + 1. rodič).
 10. Dodržujte včasné příchody na jednotlivé plavecké lekce, abychom využili plných 30 minut ve vodě.
 11. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen se umýt mýdlem a to bez plavek.
 12. Na krytém plaveckém bazénu Vysoké Mýto od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.

  Více zde: https://www.plavanisraut.cz/plavani-deti-s-rodici-od-2-let/podminky/
  Na bazénu od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.
Na krytém plaveckém bazénu Vysoké Mýto od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.

Více zde: https://www.plavanisraut.cz/plavani-deti-s-rodici-od-2-let/podminky/
Na krytém plaveckém bazénu Vysoké Mýto od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.

Více zde: https://www.plavanisraut.cz/plavani-deti-s-rodici-od-2-let/podminky/
Na krytém plaveckém bazénu Vysoké Mýto od vstupu do odchodu (po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, ve sprchách a lekcích.

Více zde: https://www.plavanisraut.cz/plavani-deti-s-rodici-od-2-let/podminky

 

ABSENCE, NÁHRADY A STORNA PLAVÁNÍ

 1. Kurzovné je po zahájení první lekce nevratné.
 2. Zrušení kurzu s vrácením kurzovného je možné jen do 3 týdnů od počátku nemoci, která je důvodem rušení kurzu. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, další těhotenství, apod.) po předložení lékařského potvrzení.
 3. Za nepřítomnost na lekci nejsou vráceny peníze, ale je poskytována možnost čerpání náhradní lekce.
 4. Při nepřítomnosti a omluvení lekce je tato nahrazena v plném rozsahu pouze do skončení školního roku (viz. Harmonogram školního roku), poté nevybrané lekce propadají.
 5. Lekci je nutné omluvit nejpozději v den lekce do 12 hodin. Bez omluvení lekce ji nelze nahradit.
 6. Na náhradu je třeba se objednat.
 7. Náhradu lze vybírat pouze ve vypsaný termín.
 8. Platná náhrada je tedy až po našem potvrzení.
 9. Termín a časy náhrad se mohou měnit na začátku každého kurzu.
 10. Náhrady budou probíhat v úterý a ve čtvrtek od 16.30 do 17.00 a to pouze v tyto termíny: 

Pro úterní skupiny pouze ve čtvrtek, a to v tyto termíny:

 • 8. a 22. března
 • 5., 12., 19., 26. dubna
 • 3., 10., 17., 24. května

  Pro čtvrteční skupiny pouze v úterý, a to v tyto termíny:

 • 6., 20., 27. března
 • 3., 10., 17., 24. dubna
 • 15., 22., 29. května

Způsob omluvy: (uvádějte jméno dítěte, den a čas)

 • zaslat SMS zprávu na mobil     603 765 702 Mgr. Lenka Šrautová

                                         604 528 545  Mgr. Bohumír Šraut

 • e-mailem: psaquasport@seznam.cz

 

PLATBA KURZU PLAVÁNÍ

 1. Zakoupit je možné pouze 10 lekcí plavání tj. celý kurz.
 2. Cena kurzu - bude připravena v druhé polovině srpna.
 3. Uhrazení kurzu proveďte nejdéle do začátku druhé lekce.
 4. Uhrazením kurzu stvrzujete, že jste seznámeni s těmito podmínkami a pokyny, souhlasíte s nimi a jste povinni je dodržovat.
 5. Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo.
 6. Plavecká škola AQUASPORT je plátcem DPH.

Způsob platby:

 • hotově,
 • převodem na číslo účtu: 670100-2211037144/6210, jako poznámku pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Ve Vysokém Mýtě 1. srpna 2018