Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro rodiče s dětmi od 2 let

 1. Kurz plavání rodičů s dětmi je rozdělen na tři metodicky navazující kurzy a to podzimní, zimní a jarní, vše naleznete v  HARMONOGRAMU 
 2. O prázdninách a svátcích se neplave!
 3. Před začátkem první lekce je zapotřebí odeslat  PŘIHLÁŠKU. 
 4. S odeslanou přihláškou souhlasíte s podmínkami plaveckého kurzu.
 5. Podzimní kurz má 11 lekcí a začíná v:   
 • úterý:             15. 9. - 1. 12. 2020
 • čtvrtek:           17. 9. - 3. 12. 2020    

    Zimní kurz má 11 a 10 lekcí a začíná v:

 • úterý:             8. 12. 2020 - 9. 3. 2021
 • čtvrtek:         10. 12. 2020 - 4. 3. 2021

    Jarní kurz má 11 lekcí a začínáme v:

 • úterý:             16. 3. - 25. 5. 2021
 • čtvrtek:           11. 3. - 27. 5. 2021
 1. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla věkem i plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s maximálním počtem deseti dětí ve skupině. Lekce budou probíhat pod vedením řádně vyškolených a zkušených instruktorů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 2. Čip od skříněk dostanete již 20 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 3. Od vstupu na bazén do odchodu (tj. po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, sprchách, brouzdališti a na lekcích.
 4. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky plavání a dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 5. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky  238/2011 Sb. , je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz obrázek. Respektujte, prosím, toto nařízení!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Do lekcí je zakázán vstup osob s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 2. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen se umýt mýdlem a to bez plavek.
 3. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci (cena zahrnuje 1. dítě + 1. rodič) ostatní členové rodiny mohou sledovat výuku pouze z balkónu. 
 4. Balkón bude z důvodů protiepidemického opatření do odvolání uzavřen.
 5. Plavecké lekce začínají vždy v přesný čas a jsou v délce 30 minut, proto dodržujte včasné příchody na jednotlivé lekce.
 6. Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít děti na sobě řetízky, prstýnky a dlouhé náušnice a to z důvodu poranění. Nepřípustné jsou rovněž různé provázky kolem krku nebo na ruce.        
 7. Děti které mají delší vlasy je musí mít dobře sepnuté. V tomto případě preferujeme plaveckou čepičku, která je rozhodně vhodnější.

ABSENCE, NÁHRADY A STORNA PLAVÁNÍ

 1. Kurzovné je po zahájení první lekce nevratné.
 2. Zrušení kurzu s vrácením kurzovného je možné jen do 2 týdnů od počátku nemoci, která je důvodem zrušení kurzu. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, další těhotenství, apod.) po předložení lékařského potvrzení.
 3. Za nepřítomnost na lekci se kurzovné nevrací, neboť je poskytnuta možnost čerpání náhradní lekce.
 4. V případě uzavření krytého plaveckého bazénu z důvodu protiepidemického opatření budou neabsolvované lekce plně nahrazeny.
 5. Omluvená lekce je nahrazena v plném rozsahu.
 6. Náhrady z podzimního a zimního kurzu lze vybírat v daném ŠKOLNÍM ROCE tj. do konce května, poté lekce prodají. Není možné lekce přenášet do dalšího školního roku.
 7. Omluvené lekce z jarního kurzu lze vybírat v příštím školním roce od září do listopadu.
 8. Lekci je nutné omluvit nejpozději v den lekce do 13 hodin. Bez omluvení lekce ji nelze nahradit.
 9. Na náhradu je třeba se objednat a tím je platná až po našem potvrzení.
 10. Termín a časy náhrad se mohou měnit na začátku každého kurzu.
 11. Náhradu lze vybírat pouze ve vypsané termíny.
 12. Pro úterní skupiny budou náhrady ve čtvrtek a pro čtvrteční skupiny v úterý.
 13. Přesné termíny náhrad naleznete zde KDY PLAVEME.

Způsob omluvy: (uvádějte jméno dítěte, den a čas)

 • telefonicky nebo SMS zprávou na mobil         603 765 702     Lenka Šrautová

                                                                       604 528 545     Bohumír Šraut

 • e-mailem: psaquasport@seznam.cz

PLATBA KURZU PLAVÁNÍ

 1. Zakoupit je možné pouze celý kurz tj. 10 nebo 11 lekcí.
 2. Cena za 11 lekcí je 2. 200,- včetně 15% DPH.
 3. Cena za 10 lekcí je 2. 000,- včetně 15% DPH.
 4. Uhrazení kurzu proveďte nejdéle do začátku druhé lekce.
 5. Uhrazením stvrzujete, že jste seznámeni s těmito podmínkami a pokyny, souhlasíte s nimi a jste povinni je dodržovat.
 6. Pokud jsou v jednom kurzu (při úhradě plného kurzovného u všech sourozenců) zařazeni sourozenci, má druhý a další sourozenec slevu kurzovného ve výši 200,-.
 7. Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo.
 8. Plavecká škola Aquasport je plátcem DPH.

Způsob platby:

 • hotově,
 • převodem na číslo účtu: 670100-2211037144/6210, jako poznámku pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Ve Vysokém Mýtě 1. září 2020