Plavání pro děti základních a mateřských škol

Nabízíme kurzy plavání pro děti základních a mateřských škol.

Plavci se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě a pobytu a pohybu ve vodním prostředí. Cílem výuky pro děti mateřských škol je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem se budeme snažit docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě. Pro žáky základních škol jsou základní plavecké dovednosti hlavním cílem výuky, přičemž zdokonalují naučené, upevňují pohybové návyky a rozšiřují své základní plavecké dovednosti.

Výuka bude probíhat pod vedením řádně vyškolených učitelů plavání (s akreditovaným kurzem nebo vzděláním MŠMT). Na konci každého jednotlivého kurzu proběhne jedna vyučovací hodina, ve které budou probíhat hry, závody. V samotném závěru každého kurzu dostane každé dítě po úspěšném absolvování Mokré vysvědčení s odpovídajícím hodnocením z plavání.

Více informací na tel. čísle 603 765 702, 604 528 545

e-mailu: psaquasport@seznam.cz nebo ve Vaší základní či mateřské škole.