Přípravka, začínající, pokročilí a kondiční plavci

PŠ nabízí kurzy plavání pro děti od 5 let, které zvládnou alespoň minimální základy plavání a práci s plaveckými pomůckami.

Plavci se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě při pobytu a pohybu ve vodním prostředí.

Cílem kurzu přípravky je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem se snažíme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti i radosti z pohybu ve vodě, přičemž se seznámí se základními prvky plaveckých způsobů.

Pro začínající a pokročilé plavce jsou základní plavecké dovednosti hlavním cílem kurzu, přičemž zdokonalují naučené, upevňují pohybové návyky a rozšiřují své základní plavecké dovednosti, přičemž zlepšují svou kondici.

Kurz pro kondiční plavce je zaměřen na odstranění špatných pohybových návyků, zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul a naučení plaveckého způsobu motýlek. Zlepšení techniky startovních skoků, plavání a orientace pod vodou, jednoduchých plaveckých obrátek. Rozvoj vytrvalostních schopností v plavání.