Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro začínající,

pokročilé a kondiční plavce od 5 let

 1. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s celkovým počtem patnácti dětí ve skupině. Lekce budou probíhat pod vedením řádně vyškolených a zkušených trenérů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 2. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci, rodiče mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 3. Čip od skříněk dostanete již 15 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 4. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů trenéra plavání a dodržovat hygienu a provozní řád plaveckého bazénu.
 5. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz obrázek. Respektujte, prosím, toto nařízení.
 6. Do lekcí je zakázán vstup dětí s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 7. Při nástupu na výuku nebudou mít děti na sobě hodinky, řetízky, prstýnky, náramky a dlouhé náušnice, a to z důvodu poranění. Nepřípustné jsou rovněž různé provázky kolem krku nebo na ruce, které v případě, že nepůjdou sundat, budou z důvodu bezpečnosti přestřihnuty!        
 8. Děti které mají delší vlasy je musí mít dobře sepnuté. V tomto případě preferujeme plaveckou čepičku, která je rozhodně vhodnější.
 9. Každá lekce plavání trvá 50 minut.
 10. Dodržujte včasné příchody na jednotlivé plavecké lekce, abychom využili plných 50 minut ve vodě.
 11. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen se umýt mýdlem, a to bez plavek!
 12. Na bazénu zodpovídá za bezpečnost dítěte trenér plavání, a to od vstupu do prostor bazénu, kdy si dítě přebírá trenér (po celou dobu plavání tj. 50 minut) do odchodu do sprch.

ABSENCE A STORNA PLAVÁNÍ

 1. Kurzovné je po zahájení druhé lekce nevratné.
 2. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, apod.) po předložení lékařského potvrzení.
 3. V případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte na lekci, jsou omluvy prováděny následujícím způsobem:

způsob omluvy: (uvádějte jméno dítěte, den a čas)

 • telefonicky nebo SMS zprávou na mobil        603 765 702             Lenka Šrautová

                                                             604 528 545             Bohumír Šraut

 • e-mailem: psaquasport@seznam.cz

 

PLATBA KURZU PLAVÁNÍ

 1. Je možné zakoupit celý kurz.
 2. Cena kurzu - bude připravena v druhé polovině srpna.
 3. Uhrazení kurzu proveďte nejdéle do začátku druhé lekce.
 4. Uhrazením kurzu stvrzujete, že jste seznámeni s těmito podmínkami a pokyny, souhlasíte s nimi a jste povinni je dodržovat.
 5. Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo.
 6. Plavecká škola AQUASPORT je plátcem DPH.

Způsob platby:

 • hotově,
 • převodem na číslo účtu: 670100-2211037144/6210, jako poznámku pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Ve Vysokém Mýtě 1. srpna 2018