Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro začínající,

pokročilé a kondiční plavce od 5 let

 1. První pololetí plaveckého kurzu trvá od 15. září do 31. ledna, druhé pololetí od 1. února do 31. května. Plaveme každé úterý a čtvrtek dle HARMONOGRAMU a ROZPISU PLAVECKÝCH SKUPIN.
 2. O prázdninách a svátcích se neplave.
 3. Před začátkem první lekce je zapotřebí odeslat PŘIHLÁŠKU.
 4. S odeslanou přihláškou souhlasíte s těmito podmínkami plaveckému kurzu.
 5. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s celkovým počtem patnácti dětí ve skupině. Lekce budou probíhat pod vedením řádně vyškolených a zkušených trenérů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 6. Čip od skříněk dostanete již 15 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 7. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci, rodiče mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 8. Balkón bude z důvodů protiepidemického opatření do odvolání uzavřen!
 9. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů trenérů plavání a dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 10. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz obrázek. Respektujte, prosím, toto nařízení!

 1. Do lekcí je zakázán vstup osob s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 2. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen se umýt mýdlem, a to bez plavek.
 3. Plavecké lekce začínají vždy v přesný čas a jsou v délce 50 minut, proto dodržujte včasné příchody na jednotlivé lekce.
 4. Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít děti na sobě řetízky, prstýnky a dlouhé náušnice, a to z důvodu poranění. Nepřípustné jsou rovněž různé provázky kolem krku nebo na ruce.        
 5. Děti které mají delší vlasy je musí mít dobře sepnuté. V tomto případě preferujeme plaveckou čepičku, která je rozhodně vhodnější.
 6. Na bazénu zodpovídá za bezpečnost dítěte trenér plavání, a to od vstupu do prostor bazénu, kdy si dítě přebírá trenér (po celou dobu plavání tj. 50 minut) do odchodu ze skupiny.

ABSENCE A STORNA PLAVÁNÍ

 1. Kurzovné je po zahájení třetí lekce nevratné.
 2. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, apod.) po předložení lékařského potvrzení.
 3. Za nepřítomnost na lekci nejsou vráceny peníze a není možná náhradní lekce.
 4. V případě uzavření krytého plaveckého bazénu z důvodu protiepidemického opatření budou neabsolvované lekce nahrazeny.
 5. Z organizačních důvodů budeme rádi, když budete v případě nepřítomnosti děti omlouvat.

Způsob omluvy: (uvádějte jméno dítěte, den a čas)

 • telefonicky nebo SMS zprávou na mobil         603 765 702     Lenka Šrautová

                                                           604 528 545     Bohumír Šraut

 • e-mailem: psaquasport@seznam.cz

PLATBA KURZU PLAVÁNÍ

 1. Zakoupit je možné pouze celý kurz.
 2. Cena kurzu je uvedena včetně 15% DPH.
 • plavání 1x týdně         pololetí    2. 000,-      celý rok   4. 000,-   
 • plavání 2x týdně         pololetí    2. 500,-      celý rok   5. 000,-                                                                             
 1. Uhrazení kurzu proveďte nejdéle do začátku druhé lekce.
 2. Uhrazením stvrzujete, že jste seznámeni s těmito podmínkami a pokyny, souhlasíte s nimi a jste povinni je dodržovat.
 3. Pokud jsou v jednom kurzu (při úhradě plného kurzovného u všech sourozenců) zařazeni sourozenci, má druhý a další sourozenec slevu kurzovného ve výši 200,-.
 4. Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo.

Způsob platby:

 • hotově,
 • převodem na číslo účtu: 670100-2211037144/6210, jako poznámku pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Ve Vysokém Mýtě 1. září 2020