Přípravný a zdokonalovací kurz plavání pro děti a mládež od 5 let

Jedná se o celoroční plavecké kurzy, které na sebe metodicky opět navazují. Lekce má obvykle 50 – 55 minut. Bezpečností prvky s podrobným výkladem o bezpečném chování u vody jsou jednou z nejdůležitějších priorit odpoledních kurzů, například orientace pod vodou, pády do vody, sebezáchranné prvky v oblečení, ale i základní záchranářské techniky. K výuce používáme zásadně plavecké pomůcky české výroby ze zdravotně nezávadného materiálu dle platných norem.

Přípravný plavecký kurz

Přípravný plavecký kurz je pro děti od 5 let, které zvládnou alespoň minimální základy plavání a práci s plaveckými pomůckami. Správně zvoleným metodickým postupem se snažíme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti i radosti z pohybu ve vodě, přičemž se seznámí se základními prvky plaveckých způsobů, což je cílem přípravného plaveckého kurzu. Děti se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě při pobytu a pohybu ve vodním prostředí, vždy s ohledem na možnosti psychomotorického a tělesného rozvoje dítěte. 

Přípravka bude ve školním roce 2022/2023 otevřena pro děti s ročníkem narození 2017.

Kurz pro začínající a pokročilé plavce

Pro začínající a pokročilé plavce jsou základní a zdokonalovací plavecké dovednosti hlavním cílem kurzu, zaměřujeme se na správné plavecké dýchání a splývání. Velký důraz klademe na různá průpravná cvičení na záběrové pohyby. Plavci zdokonalují naučené, upevňují pohybové návyky a rozšiřují své základní plavecké dovednosti metodou úplného zanoření a tím i zlepšují svou kondici. Zvládají dobře plavecký způsob prsa, kraul a znak. Cílem kurzu je pestrost, posloupnost, přiměřenost, radost z pohybu a vnitřní motivace, která vede k pevným základům pro harmonické a správné plavání.

Kondiční a zdokonalovací kurz

V kondičním a zdokonalovacím kurzu se zaměřujeme za pomocí metody úplného zanoření odstranění špatných pohybových návyků, zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul a naučení plaveckého způsobu motýlek. Dále rozvoj vytrvalostních schopností v plavání včetně zlepšení techniky startovních skoků, plavání a orientace pod vodou, nácvik jednoduchých plaveckých obrátek, zlepšování pohybové koordinace a kloubní pohyblivosti tak, aby byl dodržen celý rozvoj organismu. Kondiční plavání je vhodné jako doplňková aktivita k jiné sportovní činnosti. 

 

Lekce probíhají pod vedením řádně vyškolených trenérů s akreditovaným vzděláním MŠMT.

Více informací na tel: 604 528 545 nebo 603 765 702.

Kdy plaveme

Úterý:               15.00 – 16.50

 • 14., 21. září 2021
 • 5., 12., 19., 26. října 2021
 • 2., 9., 16., 23., 30. listopadu 2021
 • 7., 14. prosince 2021
 • 4., 11., 18., 25. ledna 2022
 • 1., 8., 15., 22. února 2022
 • 8., 15., 22., 29. březena 2022
 • 5., 12., 19, 26. dubna 2022
 • 3., 10., 17., 24., 31. května 2022

15:00 – 15:50               SKUPINY 6 – 8               pokročilí plavci 6, kondiční plavci 7 – 8

16:00 – 16:50               SKUPINY 1 – 5               přípravka 1 – 2, začínající plavci 3, mírně pokročilí 4 a pokročilí 5

Čtvrtek:            15.00 – 18.30

 • 16., 23., 30. září 2021
 • 7., 17., 21. října 2021
 • 4., 11., 18., 25. listopadu 2021
 • 2., 9., 16. prosince 2021
 • 6., 13., 20., 27. ledna 2022
 • 3., 10., 17., 24. února 2022
 • 10., 17., 24., 31. březena 2022
 • 7., 21., 28. dubna 2022
 • 5., 12., 19., 26. května 2022

15:00 – 15:50               SKUPINY 6 – 8               pokročilí plavci 6, kondiční plavci 7 – 8

16:00 – 16:50               SKUPINY 1 – 5               přípravka 1 – 2, začínající plavci 3, mírně pokročilí 4 a pokročilí 5

17:30 – 18:30               SKUPINA 9                     kondiční plavci 9

Zařazení do jednotlivých plaveckých skupin probíhá na základě Vámi vypsaných plaveckých dovedností v přihlášce, ale také dle určitých schopností a úrovně plaveckých dovedností přímo ve vodě! Proto rozřazování dětí do jednotlivých plaveckých skupin probíhá na začátku kurzu cca 3 až 4 týdny. Přípravka bude ve školním roce 2021/2022 otevřena pro děti s ročníkem narození 2016. Předběžný rozpis plaveckých skupin posíláme emailem rodičům přihlášených dětí druhý týden v září. Tudíž předběžný rozpis pro nové plavce je pouze orientační. Děti, které k nám chodí každoročně již známe, a proto rodiče mohou odhadnout, do které skupiny bude v příštím roce zařazeno. Po rozřazení dětí posíláme konečný rozpis emailem. Avšak vyhrazujeme si právo na změnu času skupin, dle efektivního využití bazénu!

Cena kurzu

1x týdně     pololetí     2 000,-

2x týdně     pololetí     2 500,-

celý rok     4 000,-

celý rok     5 000,-

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Po dohodě je možné kurz uhradit přímo u nás na bazénu nebo bankovním převodem  670100-2211037144/6210.

Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro děti a mládež od 5 let

 1. První pololetí plaveckého kurzu trvá od 14. září 2021 do 27. ledna 2022, druhé pololetí od 1. února do 31. května 2022. Plaveme vždy každé úterý a čtvrtek viz. kdy plaveme.
 2. O prázdninách a svátcích se neplave.
 3. Před začátkem první lekce je zapotřebí odeslat přihlášku.
 4. S odeslanou přihláškou souhlasíte s podmínkami plaveckého kurzu pro děti a mládež od 5 let.
 5. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s celkovým počtem patnácti dětí ve skupině. Lekce probíhají pod vedením řádně vyškolených a zkušených instruktorů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 6. Čip od skříněk dostanete již 15 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 7. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci, rodiče mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 8. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen umýt se mýdlem bez plavek.
 9. Plavecké lekce začínají vždy v přesný čas a jsou v délce 50 – 55 minut, proto dodržujte včasné příchody na jednotlivé lekce.
 10. Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít děti na sobě řetízky, prstýnky, dlouhé náušnice a to z důvodu poranění. Nepřípustné jsou rovněž různé provázky kolem krku nebo na ruce.    
 11. Děti které mají delší vlasy je musí mít dobře sepnuté. V tomto případě preferujeme plaveckou čepičku, která je rozhodně vhodnější.
 12. Na bazénu zodpovídá za bezpečnost dítěte trenér plavání, a to od vstupu do prostor bazénu, kdy si dítě přebírá trenér (po celou dobu plavání tj. 50 – 55 minut) do odchodu ze skupiny.
 13. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorů plavání, dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 14. Do lekcí je zakázán vstup dětí s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 15. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz obrázek. Respektujte, prosím, toto nařízení!

ABSENCE A STORNA PLAVÁNÍ

 1. Kurzovné je po zahájení třetí lekce nevratné.
 2. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, apod.) po předložení lékařského potvrzení.
 3. Za nepřítomnost na lekci nejsou vráceny peníze.
 4. Z organizačních důvodů je nutné děti z lekcí omlouvat.
 5. Způsob omluvy:
  • formou předepsaného online formuláře
  • telefonicky nebo zprávou na tel: 603 765 702 nebo 604 528 545.
  • e-mailem: psaquasport@seznam.cz.

PLATBA KURZU

 1. Zakoupit je možné pouze celý kurz.
 2. Uhrazení kurzu proveďte nejdéle do začátku první lekce.
 3. Uhrazením stvrzujete, že jste seznámeni s těmito podmínkami a pokyny, souhlasíte s nimi a jste povinni je dodržovat.
 4. Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo.
 5. Plavecká škola Aquasport je plátcem DPH.
 6. Způsob platby:
  • hotově
  • bankovním převodem na č.ú. 670100-2211037144/6210, jako poznámku pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.
error: Obsah stránky je zabezpečený proti kopírování.