Přípravka, začínající, pokročilí a kondiční plavci

PŠ nabízí kurzy plavání pro děti od 5 let, které zvládnou alespoň minimální základy plavání a práci s plaveckými pomůckami.

Plavci se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě při pobytu a pohybu ve vodním prostředí.

Cílem kurzu přípravky je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem se snažíme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti i radosti z pohybu ve vodě, přičemž se seznámí se základními prvky plaveckých způsobů.

Pro začínající a pokročilé plavce jsou základní plavecké dovednosti hlavním cílem kurzu, přičemž zdokonalují naučené, upevňují pohybové návyky a rozšiřují své základní plavecké dovednosti, přičemž zlepšují svou kondici.

Kurz pro kondiční plavce je zaměřen na odstranění špatných pohybových návyků, zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul a naučení plaveckého způsobu motýlek. Zlepšení techniky startovních skoků, plavání a orientace pod vodou, jednoduchých plaveckých obrátek. Rozvoj vytrvalostních schopností v plavání.

Kdy plaveme

Úterý

15:00 – 15:50  SKUPINY 6-8

pokročilí plavci 6, kondiční plavci 7-8

16:00 – 16:50 SKUPINY 1-5

přípravka 1-2, začínající plavci 3, mírně pokročilí 4 a pokročilí 5

Čtvrtek

15:00 – 15:50  SKUPINY 6-8

pokročilí plavci 6, kondiční plavci 7-8

16:00 – 16:50 SKUPINY 1-5

přípravka 1-2, začínající plavci 3, mírně pokročilí 4 a pokročilí 5

17:30 – 18:30 SKUPINA 9

kondiční plavci 9

Zařazení do jednotlivých plaveckých skupin probíhá na základě Vámi vypsaných plaveckých dovedností ve přihlášce, ale také dle určitých schopností a úrovně plaveckých dovedností přímo ve vodě! Proto rozřazování dětí do jednotlivých plaveckých skupin probíhá na začátku kurzu cca 3 až 4 týdny. Předběžný rozpis plaveckých skupin posíláme emailem rodičům přihlášených dětí druhý týden v září. Tudíž první rozpis pro nové plavce je pouze orientační. Děti, které k nám chodí každoročně již známe, a proto rodiče mohou odhadnout, do které skupiny bude v příštím roce zařazeno. Po rozřazení dětí posíláme konečný rozpis emailem. Avšak vyhrazujeme si právo na změnu času skupin, dle efektivního využití bazénu!

Ceník kurzu

1x týdně   pololetí   2000,-

2x týdně   pololetí   2500,-

celý rok  4000,-

celý rok  5000,-

Pro pokračující plavce, kteří navazují lekce z jara

1x týdně   1. pololetí   1000,-

2x týdně   1. pololetí   1500,-

2. pololetí  2000,-

2. pololetí  2500,-

celý rok   3000,-

celý rok   4000,-

Pronájem bazénu se opět navýšil, ale cenu kurzu jsme pro letošní rok ponechali stejnou. Jediné na co chceme upozornit, že z důvodu navýšení pronájmu a při zachované ceně kurzu nebudeme poskytovat slevu na sourozence. Děkujeme za pochopení.

 

Uhradit kurz můžete u nás přímo na bazénu nebo převodem na b. účet 670100-2211037144/6210

Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro začínající, pokročilé a kondiční plavce od 5 let

 1. První pololetí plaveckého kurzu trvá od 15. září do 31. ledna, druhé pololetí od 1. února do 31. května. Plaveme každé úterý a čtvrtek dle harmonogramu rozpisu plaveckých skupin.
 2. O prázdninách a svátcích se neplave.
 3. Před začátkem první lekce je zapotřebí odeslat přihlášku.
 4. S odeslanou přihláškou souhlasíte s těmito podmínkami plaveckého kurzu.
 5. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla věkem i plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s maximálním počtem deseti dětí ve skupině. Lekce budou probíhat pod vedením řádně vyškolených a zkušených instruktorů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 6. Čip od skříněk dostanete již 20 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 7. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci. Ostatní členové rodiny mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 8. Balkón bude z protiepidemického opatření do odvolání uzavřen!
 9. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů trenérů plavání a dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 10. Do lekcí je zakázán vstup osob s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 11. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen se umýt mýdlem a to bez plavek.
 12. Plavecké lekce začínají vždy v přesný čas a jsou v délce 50 minut, proto dodržujte včasné příchody na jednotlivé lekce.
 13. Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít děti na sobě řetízky, prstýky a dlouhé náušnice, a to z důvodu poranění. Nepřípustné jsou rovněž různé provázky kolem krku nebo na ruce.
 14. Děti které mají delší vlasy je musí mít dobře sepnuté. V tomto případě preferujeme plaveckou čepičku, která je rozhodně vhodnější.
 15. Na bazénu zodpovídá za bezpečnost dítěte trenér plavání, a to od vstupu do prostor bazénu, kdy si dítě přebírá trenér (po celou dobu plavání tj. 50 minut) do odchodu ze skupiny.
 16. Dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz. obrázek. Respektujte prosím toto nařízení!
   
   

Absence a storna plavání

 1. Kurzovné je po zahájení třetí lekce nevratné.
 2. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, apod.) po předložení lékařského potvrzení.