Dopolední výuka

Kurz pro MŠ a ZŠ

Nabízíme kurzy plavání pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol.

Plavci se postupně seznámí se zásadami bezpečnosti při pobytu v areálu bazénu. Děti si hravou, zábavnou a soutěživou formou získávají kladný vztah k vodě a pobytu a pohybu ve vodním prostředí. Cílem předplavecké výuky pro mateřské školy je hlavně dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Správně zvoleným metodickým postupem se budeme snažit docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo a dosáhlo naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě.

 

 

Cílem základní plavecké výuky pro 1. stupeň základních škol jsou především základní plavecké dovednosti, které navazují na předplaveckou výuku v souvislosti s upevněním pohybových návyků a rozšíření základních plaveckých dovedností včetně plavecké gramotnosti. Na konci každého jednotlivého kurzu proběhne jedna vyučovací hodina, ve které budou probíhat hry a závody. V samotném závěru každého kurzu dostane každé dítě po úspěšném absolvování Mokré vysvědčení s odpovídajícím hodnocením z plavání.

Kurz pro ST a SŠ

Nabízíme kurzy plavání pro žáky 2. stupně základních škol včetně sportovních tříd a pro studenty středních škol.

Zdokonalovací plavecká výuka pro 2. stupeň, sportovní třídy a střední školy zahrnuje 9 až 10 vyučovacích hodin po 45- 60minutách nebo dle přání objednavatele kurzu v závislosti na plaveckých dovednostech žáků a studentů. Tento kurz navazuje na dovednosti ze základního plaveckého kurzu. Kurz je zaměřen na odstranění špatných pohybových návyků, zdokonalení techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul. Zlepšení techniky startovních skoků, plavání a orientace pod vodou, jednoduchých plaveckých obrátek a rozvoji vytrvalostních schopností v plavání. Žáci se učí zvládnout základy záchranářských technik a vodního póla. Součástí kurzu pro SŠ je rozšířená výuka záchranářských technik včetně výkladu o bezpečnosti, dále lekce přístrojového potápění a lekce aquaerobiku.

 

Plavecká výuka pro základní a praktické školy, denní stacionáře

 

Plavecká výuka pro žáky praktických škol nebo pro klienty denního stacionáře zahrnuje 9 až 10 vyučovacích hodin po 45- 60minutách nebo dle přání objednavatele kurzu. Tento kurz připravujeme na míru v souvislosti s mírou tělesného nebo mentálního postižení, ale vždy s laskavým a vstřícným individuálním přístupem. Na každou lekci máme vypracované přípravy, ve kterých je spousta zábavné, zdravotní a procvičovací výuky. Za pomoci systému zvedacího dna využíváme mělčinu i hloubku bazénu. Osobní asistenti jsou po celou dobu výuky v přímém kontaktu s žákem nebo klientem. Cílem plavecké výuky je především sociální a zdravotní aspekt. Důležitá je adaptace na vodní prostředí, zároveň prožitek z volnosti pohybu v souvislosti s odlehčením těla.U zdatnějších klientů nebo žáků navazujeme na dovednosti ze základního plaveckého kurzu. Všichni plavci v samotném závěru kurzu dostanou mokré vysvědčení a jako malý dárek vodolepku.

Výuka probíhá pod vedením řádně vyškolených učitelů plavání s akreditovaným kurzem nebo vzděláním MŠMT.

Více informací na tel. čísle 603 765 702 nebo 604 528 545.