Plavání rodičů s dětmi

Jednotlivé lekce probíhají hravou a zábavnou formou s rytmizací činností pomocí říkadel a písní, vždy s ohledem na možnosti psychomotorického a tělesného rozvoje dítěte.

Hlavním cílem našeho plavání jsou společné příjemné prožitky dětí a rodičů ve vodě, přiměřená pohybová stimulace dítěte a z plaveckého hlediska je smyslem získávání nejzákladnějších plaveckých dovedností.

Jde o polohování, vznášení, splývání, nácvik zadržení dechu a výdechu do vody, zanoření s orientací pod vodou, pády i skoky do vody, dále průpravná cvičení pro záběrové pohyby.

Harmonogram školního roku

Kdy plaveme

Úterý:             17.00 – 17.30              

NÁHRADY budou probíhat pro úterní skupiny pouze ve čtvrtek, a to v tyto termíny:

 • 17., 24. září 2020
 • 1., 8., 15., 22. října 2020
 • 5., 12., 19., 26. listopadu 2020
 • 3., 10., 17. prosince 2020
 • 7., 14., 21., 28. ledna 2021
 • 4., 11., 25. února 2021
 • 4., 11., 18., 25. březena 2021
 • 8., 15., 22., 29. dubna 2021
 • 6., 13., 20., 27. května 2021

Čtvrtek:         17.00 – 17.30

NÁHRADY budou probíhat pro čtvrteční skupiny pouze v úterý, a to v tyto termíny:

 • 15., 22., 29. září 2020
 • 6., 13., 20., 27. října 2020
 • 3., 10., 24. listopadu 2020
 • 1., 8., 15. prosince 2020
 • 5., 12., 19., 26. ledna 2021
 • 2., 9., 23. února 2021
 • 2., 9., 16., 23., 30. březena 2021
 • 6., 13., 20., 27. dubna 2021
 • 4., 11., 18., 25. května 2021    

Ceník kurzu

10 lekcí             2. 000,-   

11 lekcí             2. 200,-   

1 lekce                 200,-

Cena je uvedena včetně 15% DPH. 

Pronájem bazénu se opět navýšil, ale cenu kurzu jsme pro letošní rok ponechali stejnou. Jediné na co chceme upozornit, že z důvodu navýšení pronájmu bazénu a při zachované ceně kurzu nebudeme poskytovat slevu na sourozence. Děkujeme za pochopení.

Uhradit kurz můžete u nás přímo na bazénu nebo převodem na b. účet 670100-2211037144/6210

 

Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro rodiče s dětmi od 2 let

 1. Kurz plavání rodičů s dětmi je rozdělen na tři metodicky navazující kurzy a to podzimní, zimní a jarní.
 2. O prázdninách a svátcích se neplave!
 3. Před začátkem první lekce je zapotřebí odeslat PŘIHLÁŠKU.
 4. S odeslanou přihláškou souhlasíte s podmínkami plaveckého kurzu.
 5. Podzimní kurz má 11 lekcí a začíná v:
  • úterý: 15.9 – 1.12.2020
  • čtvrtek: 17.9. – 3.12.2020
 6. Zimní kurz má  11 a 10 lekcí a začíná v:
  • úterý 8.12.2020 – 9.3.2021
  • čtvrtek 10.12.2020 – 4.3.2021
 7. Jarní kurz má 11 lekcí a začíná v:
  • úterý 16.3. – 25.5.2021
  • čtvrtek 11.3 – 27.5.2021
 8. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla věkem i plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s maximálním počtem deseti dětí ve skupině. Lekce budou probíhat pod vedením řádně vyškolených a zkušených instruktorů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 9. Čip od skříněk dostanete již 20 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 10. Od vstupu na bazén do odchodu (tj. po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v  šatnách, sprchách, brouzdališti a na lekcích.
 11. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky plavání a dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 12. Do lekcí je zakázán vstup osob s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 13. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen se umýt mýdlem a to bez plavek.
 14. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci (cena zahrnuje 1. dítě + 1. rodič). Ostatní členové rodiny mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 15. Dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz. obrázek. Respektujte prosím toto nařízení!