Plavání rodičů s dětmi

Plavecký kurz pro rodiče stmi od 2 let je rozdělen na tři metodicky navazující blokové kurzy a to podzimní, zimní a jarní. Hlavním cílem kurzů jsou společné příjemné prožitky dětí a rodičů ve vodě, otužování, přiměřená pohybová stimulace dítěte a z plaveckého hlediska je smyslem získávání nejzákladnějších plaveckých dovedností. Kurzy mají 10 až 12 lekcí, přičemž lekce trvá 30 minut, po které je možné využít ve stejném rozsahu brouzdaliště k volné zábavě dětí. K výuce používáme zásadně plavecké pomůcky české výroby ze zdravotně nezávadného materiálu dle platných norem.

Podzimní kurz je zaměřen na adaptaci, polohování, vznášení a nácvik jednoduchých plaveckých dovedností. V tomto kurzu nabízíme možnost focení nad vodou.  Zimní kurz navazuje na získané dovednosti z předchozího kurzu s rozvíjením plaveckého dýchání a dalších dovedností jako je jednoduché splývání a další průpravná cvičení na záběrové pohyby a zároveň fotíme pod vodou. Jarní kurz opět navazuje na předchozí lekce. Avšak je více zaměřen na bezpečnostní prvky jako je nácvik zadržení dechu a výdechu do vody, zanoření s orientací pod vodou, pády i skoky do vody, sebezáchranné prvky v oblečení. Jednotlivé lekce probíhají hravou a zábavnou formou s rytmizací činností pomocí říkadel a písní, vždy s ohledem na možnosti psychomotorického a tělesného rozvoje dítěte. 

 

Lekce probíhají pod vedením řádně vyškolených trenérů s akreditovaným vzděláním MŠMT.

Více informací na tel: 604 528 545 nebo 603 765 702.

Kdy plaveme

Úterý:               17.00 – 17.30              

NÁHRADY budou probíhat pro úterní skupiny pouze ve čtvrtek, a to v tyto termíny:

 • 19., 26. září 2024
 • 3., 10., 17., 24. října 2024
 • 7., 14., 21., 28. listopadu 2024
 • 5., 12. prosince 2024
 • 9., 16., 23., 30. ledna 2025
 • 13., 20., 27. února 2025
 • 6., 13., 20., 27. březena 2025
 • 3., 10., 24. dubna 2025
 • 15., 22., 29. května 2025

Čtvrtek:         17.00 – 17.30

NÁHRADY budou probíhat pro čtvrteční skupiny pouze v úterý, a to v tyto termíny:

 • 17., 24. září 2024
 • 1., 8., 15., 22. října 2024
 • 5., 12., 19., 26. listopadu 2024
 • 3., 10. prosince 2024
 • 7., 14., 21., 28. ledna 2025
 • 11., 18., 25. února 2025
 • 4., 11., 18., 25. březena 2025
 • 1., 8., 15., 22., 29. dubna 2025
 • 6., 13., 20., 27. května 2025

Cena kurzu

 9 lekcí včetně brouzdaliště    

2 700 Kč

 10 lekcí včetně brouzdaliště    

3 000

 11 lekcí včetně brouzdaliště    

3 300

 12 lekcí včetně brouzdaliště     

3 600

Po dohodě je možné kurz uhradit přímo u nás na bazénu nebo bankovním převodem  251581698/0600.

Podmínky a pokyny plaveckého kurzu pro rodiče s dětmi od 2 let

 1. Kurz plavání rodičů s dětmi je rozdělen na tři metodicky navazující kurzy a to podzimní, zimní a jarní.
 2. O prázdninách a svátcích se neplave!
 3. Před začátkem první lekce je zapotřebí odeslat přihlášku.
 4. S odeslanou přihláškou souhlasíte s podmínkami plaveckého kurzu.
 5. Podzimní kurz má 10 lekcí, začíná od: úterý 17. 9. – 26. 11. 2024 a čtvrtka 19. 9. – 28. 11. 2024
 6. Zimní kurz má 10 a 9 lekcí, začíná od: úterý 3. 12. 2024 – 4. 3. 2025 a čtvrtka 5. 12. 2024 – 27. 2. 2025
 7. Jarní kurz má 12 a 10 lekcí, začíná od: úterý 11. 3. – 27. 5. 2025 a čtvrtka 6. 3. – 29. 5. 2025
 8. Účastníci kurzu jsou zařazeni tak, aby každá skupina byla věkem i plaveckou zdatností na srovnatelné úrovni s maximálním počtem deseti dětí ve skupině. Lekce probíhají pod vedením řádně vyškolených a zkušených cvičitelů plavání (s akreditovaným kurzem MŠMT).
 9. Čip od skříněk dostanete již 15 minut před lekcí. Vratná záloha na čip je 50 Kč! Bez této zálohy nebude umožněn vstup na bazén!
 10. Před vstupem do bazénu je každý účastník lekcí povinen umýt se mýdlem bez plavek.
 11. Na bazénu mohou být přítomni pouze plavci (cena zahrnuje 1. dítě + 1. doprovod) ostatní členové rodiny mohou sledovat výuku pouze z balkónu.
 12. Plavecké lekce začínají vždy v přesný čas a jsou v délce 30 minut, proto dodržujte včasné příchody na jednotlivé lekce, abyste je plně využili.
 13. V době konání našich kurzů máme pronajatý pouze plavecký bazén 25 m (od 15h do 18.30), proto NESMÍ DĚTI ANI DOPROVOD DO BROUZDALIŠTĚ, WELLNESSU A NA TOBOGÁN!
 14. Pro přihlášené děti máme od 17.30 do 18h pronajaté brouzdaliště, aby si tam mohly po výuce pohrát a ohřát.
 15. Pokud byste chtěli zůstat déle v BROUZDALIŠTI, nebo chtěli navštívit WELLNESS či TOBOGÁN, tak musíte mít uhrazené vstupné. Proto doporučujeme si to vyřešit na recepci před vstupem na bazén!
 16. Dále Vás chceme upozornit, že rozhodně není vhodná návštěva brouzdaliště před lekcí!
 17. Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít děti na sobě řetízky, prstýnky, dlouhé náušnice a to z důvodu poranění. Nepřípustné jsou rovněž různé provázky kolem krku nebo na ruce.
 18. Děti které mají delší vlasy je musí mít dobře sepnuté. V tomto případě preferujeme plaveckou čepičku, která je rozhodně vhodnější.
 19. Od vstupu na bazén do odchodu (tj. po celou dobu pobytu) zodpovídá za bezpečnost dítěte jeho doprovod, zejména v šatnách, sprchách, brouzdališti a na lekcích.
 20. Doprovod na kurzu je za sebe plně zodpovědný a je povinný dbát pokynů instruktora plavání, dodržovat hygienu a provozní řád bazénu.
 21. Do lekcí je zakázán vstup dětí s akutním nebo infekčním onemocněním, jako jsou bradavice a molusky, dále se závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně gynekologickým či kožním onemocněním.
 22. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a hygienické vyhlášky 238/2011 Sb., je vstup do vody pouze v přiléhavých elastických plavkách tzn. bez kapes! Nepřípustné jsou zejména koupací kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami! viz obrázek. Respektujte, prosím, toto nařízení!
 •  

ABSENCE, NÁHRADY A STORNA KURZU

 1. Kurzovné je po zahájení první lekce nevratné.
 2. Zrušení kurzu s vrácením kurzovného je možné jen do 2 týdnů od počátku nemoci, která je důvodem zrušení kurzu. Výjimkou zrušení kurzu mohou být velmi vážné zdravotní důvody (vážná nemoc, další těhotenství, apod.) po předložení lékařského potvrzení.
 3. Za nepřítomnost na lekci se kurzovné nevrací, neboť je poskytnuto čerpání náhradní lekce.
 4. Omluvená lekce je nahrazena v plném rozsahu.
 5. Náhrady z podzimního a zimního kurzu lze vybírat v daném školním roce tj. do konce května, poté lekce propadají. Není možné lekce přenášet do dalšího školního roku.
 6. Omluvené lekce z jarního kurzu lze vybírat v příštím školním roce tj. od září do listopadu.
 7. Lekci je nutné omluvit nejpozději v den lekce do 15 hodin. Bez omluvené lekce ji nelze nahradit.
 8. Na náhradu je třeba se objednat a tím je platná až po našem potvrzení.
 9. Termín a časy náhrad se mohou měnit na začátku každého kurzu.
 10. Náhradu lze vybírat pouze ve vypsané termíny.
 11. Pro úterní skupiny budou náhrady ve čtvrtek a pro čtvrteční skupiny v úterý. viz. kdy plaveme.

Způsob omluvy:

  • formou předepsaného online formuláře
  • telefonicky nebo zprávou na tel: 603 765 702 nebo 604 528 545.
  • e-mailem: psaquasport@seznam.cz.

PLATBA KURZU

 1. Zakoupit je možné pouze celý kurz.
 2. Uhrazení kurzu proveďte nejdéle do začátku druhé lekce.
 3. Uhrazením stvrzujete, že jste seznámeni s těmito podmínkami a pokyny, souhlasíte s nimi a jste povinni je dodržovat.
 4. Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo.

Způsob platby:

  • hotově
  • bankovním převodem na č.ú. 251581698/0600, jako poznámku pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.